Missatge d'error

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated a url() (línia 2343 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated a url_is_external() (línia 2387 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated a url_is_external() (línia 2389 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated a url() (línia 2305 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).

Avís Legal

Host Computer Anglès S.L. és l'empresa titular d’aquesta pàgina web o portal (www.hca.cat)

L’accés al portal de Host Computer Anglès S.L. i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i fer ús dels serveis que, si és el cas, es puguin oferir des d’aquest portal.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. Host Computer Anglès S.L. es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entren en vigor des de la publicació i s’apliquen a tots els usuaris del portal des d’aquesta data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, si és el cas, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap mena d’oferta vinculant. Host Computer Anglès S.L. es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també d’impedir-hi o restringir-hi l’accés d’una manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

Host Computer Anglès S.L. compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

Host Computer Anglès S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura del que sigui possible, i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s’empleni un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals que s’hi recullen només es tracten o se cedeixen amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de Host Computer Anglès S.L. tenen cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, com també altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar la navegació en la manera abans expressada. Si vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que figuren a les nostres recomanacions de seguretat.

Responsabilitats

Host Computer Anglès S.L. no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació que contenen les pàgines del seu lloc web, que es poden veure impedits, dificultats o ininterromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Host Computer Anglès S.L. no és responsable de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Host Computer Anglès S.L., tret d'autorització expressa de Host Computer Anglès S.L..

Host Computer Anglès S.L. i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per:
(i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
(ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals;
(iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació;
(iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
(v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita;
(vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones;
(vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d’aplicació i
(viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d’aquest portal.

Ni Host Computer Anglès S.L. ni els proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:
(i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control;
(ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
(iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Host Computer Anglès S.L.;
(iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

© Host Computer Anglès S.L.