Microinformàtica

La microinformàtica és la branca de la informàtica on intervenen els microprocessadors, com poden ser els ordinadors, els routers, o altres tipus de perifèrics i aparells de xarxa més sofisticats.

Per extensió, la microinformàtica engloba, a més del processador, qualsevol component electrònic d'un ordinador o perifèric:

 • placa base
 • memòria
 • targeta de vídeo
 • targeta de so
 • targeta de xarxa
 • disc dur
 • disc òptic
 • fonts d'alimentació
 • teclat
 • ratolí
 • monitor
 • i un llarg etcètera depenent del tipus d'aparell.

 

A HCA et suministrem i/o reparem qualsevol component que es trobi en el mercat de la microinformàtica, tant pel que fa a PCs, com per portàtils, tablets, o perifèrics (impressores, pantalles, cònsoles, etc).

També muntem components nous al teu PC / portàtil:

 • ampliacions / substitucions de memòria RAM
 • canvi de processador i/o placa base
 • afegir / substituir targeta gràfica o de so
 • reparació, clonació o substitució del disc dur
 • reparació o substitució de la unitat òptica
 • reparació o substitució de la pantalla