Missatge d'error

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /hosting/www/hca.cat/public/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated a url() (línia 2343 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated a url_is_external() (línia 2387 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated a url_is_external() (línia 2389 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated a url() (línia 2305 de /hosting/www/hca.cat/public/includes/common.inc).

Anàlisi, disseny i construcció de magatzems de dades

Transformar la informació en coneixement, aquest és el repte de les eines informàtiques d'ajuda a la presa de decisions.

Totes les organitzacions i empreses de qualsevol mida generen una gran quantitat d'informació al llarg del temps. Sovint, evolucionen i canvien de sistemes informàtics al llarg del camí. A més de crèixer en volum de negoci, també creixen a nivell de sistemes d'informació i servidors.

Llavors, com es pot analitzar la evolució de l'empresa, o saber quina línia de negoci és més rentable, o bé saber quin departament produeix més si les fonts d'informació no estàn unificades?

De fet, tenir la informació esparcida en múltiples fonts de dades (fulls de càlcul, bases de dades de diferents programes, o fins i tot en serveis en el núvol) representa un seriós obstacle per poder avaluar resultats i prendre decisions.

La tendència empresarial actual és obtenir, tractar i integrar la informació dels seus múltiples sistemes heterogenis per poder-la interpretar i treure'n conclusions. Avui dia, l'empresa que sap més ràpidament on està el seu "coll d'ampolla", on no està produint el que hauria de produir, o bé quines línies de negoci li són més rendibles, és l'empresa que té més possibilitats de sobreviure i prosperar. És el que s'anomena business intelligence o intel·ligència de negoci.

A tal efecte, qualsevol empresa de qualsevol mida hauria de disposar d'un magatzem de dades on bolcar la informació dels seus diferents sistemes i poder-la analitzar, en forma de gràfics o llistats.

HCA us proposa una tasca d'anàlisi completa de les diverses fonts de dades de la vostra empresa i de com es podríen integrar en magatzems de dades corporatius. Un cop construits el magatzem de dades, aquest d'integra en una plataforma de Business Intelligence de codi obert que permet generar dinàmicament gràfiques i llistats actualitzats de les dades reals i veure com varien si es modifiquen paràmetres.