Especialistes en Programari Lliure

A HCA apostem pel programari lliure per molts motius, però el principal és que promou, gràcies a les 4 llibertats que atorga, la capacitat d’innovar i generar nou codi font, és a dir, generar nou coneixement.Les quatre llibertats esmentades són:

  • La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit.
  • La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies. L'accés al codi font és un requisit.
  • La llibertat de redistribuir còpies.
  • La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar.

Per al client, el principal avantatge és la independència del proveïdor, seguit de l'estalvi en llicències. El fet de no estar lligat per sempre a una empresa que ha desenvolupat un programari pot representar un estalvi econòmic important al llarg del temps. També és important tenir en compte la seguretat de les aplicacions lliures ja que, en poder accedir al seu codi font, podem estar segurs que no conté codi maliciós. A més, qualsevol empresa de tecnologia pot prendre el relleu i millorar l'aplicació, gràcies a la documentació pública generada i les comunitats de desenvolupadors.

Creiem fermament en la aportació de valor que podem fer com a empresa a la societat i a l’economia del coneixement mitjançant l'adopció del programari lliure.

Hem de pensar com a societat, que si no actuem impulsant i fomentant el programari lliure, serem el mercat de les grans empreses productores de software privatiu, i les nostres empreses difícilment podran créixer més enllà de la pròpia capacitat de mercat del territori. Si en canvi generem nou coneixement, nous productes i nou serveis basats en programari lliure, estarem construint la societat del coneixement que volem per a un futur més pròsper econòmica i socialment.