Serveis

 • Suport i assesorament en Noves Tecnologies
 • Reparació i reconfiguració d'ordinadors, portàtils, tablet PC, tant a nivell de maquinari com de programari
 • Distribució de maquinari i perifèrics (microinformàtica)
 • Muntatge de components nous
 • Reparació de cònsoles, impresores, pantalles, portàtils
 • Instal.lacions de xarxa, cablejada i WIFI
 • Servidors i virtualització
 • Enginyeria del Programari
 • Programació a mida de software de gestió
 • Assesorament i redacció de plans de migració a Programari Lliure
 • Projectes d'implantació de Programari Lliure
 • Experiència en Administració Electrònica (sector public)
 • Disseny, programació i construcció de pàgines web
 • Distribució i venda de terminals mòbils lliures i de contracte

Ajuda Remota (Servei d'assistència Tècnica Remota)